'Hoe kan ik de juiste mensen boeien en binden? Hoe ga ik om met zieke medewerkers en voldoe ik aan wet- en regelgeving als doorbetalingstermijn bij ziekte en de Wet Verbetering Poortwachter? Welke stappen zet ik bij het aangaan van een reorganisatie en in welke volgorde?'

Een goede inrichting van uw personeelsbeleid is belangrijk, vanuit wet- en regeling en de motivatie van medewerkers. HR in business helpt u bij het maken van de juiste keuzes en de realisatie daarvan.

Voorbeelden van mijn inzet als HR specalist vanuit HR in business zijn:

  • Adviseren, coachen en begeleiden van medewerkers, managers en directie op het gebied van in-, door- en uitstroom, ziekteverzuim en functioneren
  • Ontwikkelen en implementeren van HR instrumenten, zoals een functionering- en beoordelingssysteem, functiewaardering en werving & selectieprocedure
  • Co√∂rdineren en realiseren van verandertrajecten en reorganisaties, inclusief contacten met OR, interne communicatie en inkoop van eventuele externe diensten
  • Ontwikkelen en implementeren van specifieke projecten, zoals het realiseren van medewerkerbetrokkenheidonderzoeken, het centraliseren van afdelingen en het leiden van een cultuurtraject om het ondernemerschap van medewerkers te vergroten

Wilt u weten wat HR in business voor u kan betekenen? Ik ga graag met u het gesprek aan!